Ako plakať

Sledujeme ďalšie možnosti vzdelávania divadelného tvorcu prostredníctvom prekladov nových materiálov o hereckých technikách, sprostredkovávame zdieľanie osobných skúseností, odkrývame pohodlné konvencie a stereotypy v slovenskom divadle. Našim cieľom je na javisku plakať bez „akože“ alebo „ozaj“.

Blog

Keď plač nepomôže.

do blogu

Plač

Plač za zubami.

všetky videá

Slzičky

Slzičky ako perly.

všetky slzičky