424 KM: Herecký workshop - Core training

Štvrtok 20. 6. 2024: 10:00 – 15:00
Piatok 21. 6. 2024: 10:00 – 15:00

Dvojdňový praktický workshop zameraný na Core Training, metódu ktorú vytvorili herecká pedagogička Alison Hodge a kolektív performerov The Quick and The Dead. 

Core Training je fyzický a vzťahový prístup k herectvu a performance; podporuje hlboké uvedomenie si vzájomných vzťahov, ktoré prežívame prostredníctvom tela s ostatnými hercami, priestorom a divákmi.  Core training sa opiera o štyri kľúčové body: zem a váha, dýchanie a rytmus, práca s objektom a práca s partnermi. Zameriava sa na skúmanie dotyku, rytmu a vzťahu účinkujúcich k sebe navzájom a k priestoru. Počas dvoch dní budeme fyzicky skúmať a experimentovať s niektorými hlavnými princípmi tejto jedinečnej metódy.

„Core training“ je založený na hlbokom, aktívnom vnímaní tela, ostatných účinkujúcich a priestoru. To môže viesť k zintenzívneniu hercovej prítomnosti v živom vystúpení. Tento stav plného naladenia na fyzické, imaginatívne a vonkajšie prostredie nazývam polyfonická pozornosť. Poskytuje hercovi obrovskú slobodu, vďaka ktorej môže skúmať svoje remeslo.“ 

Alexia Kokkali vyštudovala herectvo v Aténach a pracovala ako profesionálna herečka v gréckom Národnom divadle. Následne ukončila magisterské štúdium fyzického divadla na Royal Holloway, University of London. Intenzívne pracovala pod vedením Włodzimierza Staniewskeho z divadelného súboru Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice (Poľsko). Zúčastnila sa na ich projektoch v Spojenom kráľovstve, Poľsku a Grécku. Je spoluzakladateľkou medzinárodného súboru performerov The Quick and The Dead. Skupina pod vedením britskej teatrologičky a pedagogičky Alison Hodge spolupracovala v rokoch 2005 - 2013 a vyvinula Core training metódu. Alexia vyučovala a viedla workshopy na mnohých univerzitách a školách v Spojenom kráľovstve a v zahraničí. V rokoch 2009 - 2022 bola programovou riaditeľkou bakalárskeho štúdia (hons) európskeho divadelného umenia na Rose Bruford College.  

Ukážka tréningu: https://www.youtube.com/watch?v=DGAnQK3SQ-0Aktuálny program

20.06.2024
10:00
Tanečná sala Družba, Prešov
Nemáme žiadne aktuálne podajatia.
kompletný program