Slzičky

Naše obľúbené herecké cvičenia a tvorivé impulzy.

Peter Brajerčík

Martin Husovský

Tomáš Mischura

Júlia Rázusová