Slzy Janka Borodáča

experimentálne divadelné štúdio
Kto sme?

O Slzách

Sme experimentálne divadelné štúdio, ktoré vzniklo počas spoluprác v Prešovskom národnom divadle. Okrem divadelnej tvorby sa venujeme aj skúmaniu progresívnych hereckých techník, vzniku umeleckej reality a jej princípov prostredníctvom zdieľania skúseností, výskumov a tvorby slovenských tvorcov formou blogov.

Janko Borodáč?

Slovenský režisér a herec Janko Borodáč sa narodil v Prešove. Bol zakladateľom profesionálneho divadla na Slovensku a nastavil divadelnú konvenciu, ktorá sa opiera o psychologický realizmus. Jedným zo symbolov dokonalého herectva je vyronená hercová slza na javisku, no my však hľadáme ďalšie možnosti ako javiskovo plakať.

Blog

Keď plač nepomôže.
do blogu

Podujatia

Slzy prítomnosti.
všetky udalosti

Naša tvorba

Nechaj nás nech sa vyplačeme.
repertoár

Kontakt

Linka dôverného rozhovoru
kontaktovať