Slzy Janka Borodáča

Nezávislá platforma pre výskum hereckej tvorby

O Slzách

Sme otvorené zoskupenie divadelných tvorcov na Slovensku, ktoré vzniklo počas spoluprác v Prešovskom národnom divadle. Webová platforma sa venuje spoznávaniu rôznorodých hereckých techník, vzniku umeleckej reality a jej princípov prostredníctvom zdieľania skúseností, výskumov a tvorby slovenských tvorcov.

 

Janko Borodáč?

Slovenský režisér a herec Janko Borodáč sa narodil v Prešove. Bol zakladateľom profesionálneho divadla na Slovensku a nastavil divadelnú konvenciu, ktorá sa opiera o psychologický realizmus. Jedným zo symbolov dokonalého herectva je vyronená hercová slza na javisku, no my však hľadáme ďalšie možnosti ako javiskovo plakať. 

Blog

Keď plač nepomôže.

do blogu

Slzy prítomnosti

Nechaj nás, nech sa vyplačeme.

všetky udalosti

Plač

Plač za zubami.

všetky videá

ilustrácia janko borodáč