Slzy janka borodáča

Sme nezávislé divadelné zoskupenie pôsobiace v Prešove. Názov zoskupenia s menom zakladateľa slovenského profesionálneho divadla provokuje dialóg medzi tradíciou a progresom súčasného svetového a slovenského divadla.

Slzy Janka Borodáča vytvárajú priestor pre divadelnú tvorbu východe Slovenska s cieľom decentralizácie umenia v krajine. Vo svojej tvorbe otvárame témy nacionalizmu, radikalizmu, populizmu, eticko-morálnych dilem, manipulácie a situačného tlaku. Okrem divadelnej tvorby sa venujeme skúmaniu progresívnych hereckých techník prostredníctvom zvrejňovania blogov a organizovania hereckých workshopov.


Viac o nás