O nás

Sme otvorené zoskupenie divadelných tvorcov na Slovensku, ktoré vzniklo počas spoluprác v Prešovskom národnom divadle. Webová platforma sa venuje spoznávaniu rôznorodých hereckých techník, vzniku umeleckej reality a jej princípov prostredníctvom zdieľania skúseností, výskumov a tvorby slovenských tvorcov. Od roku 2021 po ukončení činnosti Prešovského národného divadla sa divadelné aktivity spoluzakladateľky PND Júlie Rázusovej presunuli pod Slzy - experimentálne štúdio. "Keď sme zakladali Prešovské národné divadlo, chceli sme divadlo bez kompromisov. Nekompromisné a úprimné vo vzťahu k obsahu, forme, kvalite, sebe samým ako tvorcom, či ľuďom. Túto filozofiu by sme popreli, ak by sme ostali tvoriť pod jednou značkou napriek posunom, zmenám, rozdielnym umeleckým názorom a dramaturgiám. "

V rámci Prešovského národného divadla v priebehu rokov 2013 - 2021 vznikli na Východe Slovenska oceňované divadelné inscenácie reflektujúce provokatívne spoločenské témy v netradičných formálnych spracovaniach, ktoré rezonovali na domácich ako aj medzinárodných festivaloch ako napr. Single radicals, Deň, keď zomrel Gott, Good place to die. Inscenácia Moral Insanity získala cenu Dosky 2019 za najlepšiu réžiu, inscenáciu, či mimoriadný počin, Grand Prix Nová dráma 2019 ako aj množstvo ďalších ocenení.
sjbsjb
Slzy naväzujú na doterajšie réžijno - herecké spoluprácej a snažia sa vytvárať podnetný aktívny priestor rozvíjajúci kvalitnú nezávislú divadelnú produkciu, pokračujú v snahe pritiahnuť mladých tvorcov pôvodom z Východného Slovenska späť do domáceho prostredia vytvárať diela zaraditeľné v medzinárodnom kontexte . "Radi by sme pokračovali v koncentrovanej intenzívnej divadelnej tvorbe v Prešove. Je pre mňa dôležité našu tvorbu rozvíjať nielen prakticky, ale aj teoreticky v rovine workshopov, hereckých tréningov a vzdelávacích blogov zachytávajúcich naše inscenačné vízie. Nevyhli sme sa komplikovanej situácii súbežného zániku a zrodu. Inscenácie Moral insanity, ako aj Kramerová vs. Kramer Amor fati sa budú naďalej uvádzať pod značkou Prešovského národného divadla, produkčne však už spadajú pod Slzy.

Medzi ľudí, ktorí momentálne Slzy tvoria patria spolupracovníci PND herci Tomáš Mischura, Peter Brajerčík,výtvarníčka Diana Strauszová, hudobný skladateľ Martin Husovský, naša produkčná a manažérka Linda Durkačová, svetelný dizajnér Lukáš Katuščák, a mnohí ďalší.