Blog

Naše paralelné divadelné teoretické životy.
V blogoch skúmame vybrané herecké techniky, opisujeme herecké cvičenia a zdieľame postupy z tvorby našich inscenácií.

Majster emócií = majster svojho tela

Či to je už zámerné, alebo nie, v remesle herectva sú prítomné emócie. Alba Emoting je herecká technika, ktorá vznikla po intenzívnom vedeckom výskume, v ktorom sa monitorovali fyziologické (biochemické) prejavy človeka pri prežívaní určitých emócií. Táto metóda sa zameriava na aktivizáciu emócií pomocou implementácie troch aspektov: dýchania, mimiky a polohy tela (fyzického postoja). Konkrétne konfigurácie zložené z týchto troch elementov sa nazývajú emocionálny efektorový vzor.
Prečítať si viac

Plač nie je znakom smútku

Keď hovoríme o emóciách, zvyčajne hovoríme o psychologických procesoch, o imaginácii. Stephan Perdekamp zistil, že k spusteniu emócií vedú fyziologické a neurologické cesty. Čiže nepredstavujete si svoje vlastné dramatické stavy, ale dostávate sa priamo k telu a spoznávate opakujúce sa procesy, ktoré sa v tele odohrávajú, a ktoré psychika zvyčajne spúšťa so spomienkami. Používame šesť základných emócií: agresivitu, šťastie, žiaľ, žiadostivosť, strach a odpor.
Prečítať si viac

Amor fati_hudba

Postup skladania hudby do inscenácie Prešovského národného divadla - Amor fati, s použitím playtronicy ako kompozičeného elementu, ktorý prináša nový rozmer náhody, kde hudbu píše dotyk dvoch ľudí. Autor Martin Husovský rozpráva o postupe pri úprave a spracovaní náhodných fragmentov a o využití kazetového štvorstopáka.
Prečítať si viac

Na začiatku boli rozpory

Neviem. Nechcem. Nepamätám. Viem. Rozumiem. Potrebujú odo mňa precítenie, otvorenie, cítenie, emóciu. Pretože divadlo potrebuje emóciu, pretože emócia uvádza do pohybu myšlienky, slová, hnutia, srdcia, nohy, ústa, oči...
Prečítať si viac

PEM metóda pre hercov

Metódu detailne vypracoval nemecký režisér a dramatik Stephan Perdekamp, ktorý v začiatkoch režisérskej práce postrehol, že na rozdiel od hudobníkov alebo tanečníkov, herci nemajú techniky ktorými by sa sústredene pripravovali pred predstavením.
Prečítať si viac

Word Repetition Game - Opakovacia hra Sanforda Meisnera

Cvičenie je mnohokrát nudné a dlhé, avšak Meisner pripomína, že aj klavirista cvičí dlho a nudne. Keby sme sa pozerali, ako klavirista cvičí stupnice, zdalo by sa nám to rovnako nudné a dlhé. Toto cvičenie je veľmi podstatné na to, aby si študent/herec osvojil princíp stavu javiskovej prítomnosti – stavu absolútneho napojenia sa na partnera a situáciu, princíp reálnej ľudskej komunikácie.
Prečítať si viac

Druhá runda

Fakty! Fakty! Fakty! Neviem, čím to je, ale vezmem scenár, začnem čítať a hneď si predstavujem. Predstavujem si, čo by som v tých situáciách robila, čo by som cítila, ako by som asi reagovala. Nemôžem sa tomu ubrániť. Deje sa mi to stále. Strhne ma akýsi prúd predstavivosti a fantázie. Hneď  vidím. Hneď viem.
Prečítať si viac

Odkiaľ tečú slzičky

Na Gettysburg College v USA som v roku 2020 strávil dva mesiace ako asistent Profesora Kauffmana, ktorý vyštudoval Masku a Klauniádu u Philippe Gaulier v New Yorku a vo Francúzku. Na Theatre Arts Department of Gettysburg College učí herectvo, režíruje a vedie katedru. Na hodinách herectva s prvým ročníkom, som bol svedkom niekoľkých zaujímavých cvičení. […]
Prečítať si viac

Kde začína hudba?

,,Veľmi ma baví vytvárať hudbu zo zvukov. Je to zázračný proces, keď sa z hluku, ktorému dám určitý kód, stáva hudba. Takto si nahrávam zaujímavé zvuky zo života, ktoré sa snažím spojiť a premeniť na hudbu. Je to taký môj hudobný denníček." Dážď, dvere, kanvica Amor Fati – počas skúšania inscenácie Amor fati v Prešovskom národnom […]
Prečítať si viac

Je to úplne stupídne!

„Ale prečo mám po nej opakovať vetu?“ „Lebo ju znova povedala.“ „Povedala to už desaťkrát!“ „Povedala to rovnako?“
Prečítať si viac