Blog

Naše paralelné divadelné teoretické životy.
V blogoch skúmame vybrané herecké techniky, opisujeme herecké cvičenia a zdieľame postupy z tvorby našich inscenácií.

Svet včerajška vo svete neistoty 2023

Úvaha nad prípravou dramatizácie románu Svet všerajška, ktorá bude inscenovaná v rámci divadelného zoskupenia Slzy Janka Borodáča v roku 2024.
Prečítať si viac
denník

Alba Emoting II/II - Majster emócií svojho tela

Pokračovanie blogu, v ktorom sa Petra Čornáková venuje hereckej technike - Alba Emoting. Po úvodnom oboznámení s technikou sa autorka v texte posúva k samotnému opisu tréningu.
Prečítať si viac
herecká technika

Herecká technika PEM - Plač nie je znakom smútku

Blog sa venuje hereckej technike PEM. Metódu v rozhovore s Júliou Rázusovou opisuje Sarah Victoria - riaditeľka Medzinárodného centra PEM, herečka a hlavná inštruktorka metódy PEM.
Prečítať si viac
herecká technika

Amor fati_hudba

Postup skladania hudby do inscenácie Prešovského národného divadla - Amor fati, s použitím playtronicy ako kompozičeného elementu, ktorý prináša nový rozmer náhody, kde hudbu píše dotyk dvoch ľudí. Autor Martin Husovský rozpráva o postupe pri úprave a spracovaní náhodných fragmentov a o využití kazetového štvorstopáka.
Prečítať si viac
denník

Alba Emoting I/II - Na začiatku boli rozpory

Herecká technika Alba Emoting predstavuje základné typy emócií a na každú z týchto prototypov ponúka návod, ako ju vygenerovať. Pri tejto technike, vytvorenej práve pre hercov, sa telo a práca s ním pokladajú za rozhodujúce prvky na spustenie zodpovedajúcich emočných sietí. Viac o tejto technike si môžete prečítať v prvom blogu Petry Čornákovej.
Prečítať si viac
herecká technika

Herecká Technika PEM

Hereckú techniku PEM detailne vypracoval nemecký režisér a dramatik Stephan Perdekamp, ktorý v začiatkoch režisérskej práce postrehol, že na rozdiel od hudobníkov alebo tanečníkov, herci nemajú techniky ktorými by sa sústredene pripravovali pred predstavením. O hereckej technike v blogu píše Tania Kukova, ktorá je zároveň jej lektorkou.
Prečítať si viac
herecká technika

Word Repetition Game - Opakovacia hra Sanforda Meisnera

Cvičenie je mnohokrát nudné a dlhé, avšak Meisner pripomína, že aj klavirista cvičí dlho a nudne. Keby sme sa pozerali, ako klavirista cvičí stupnice, zdalo by sa nám to rovnako nudné a dlhé. Toto cvičenie je veľmi podstatné na to, aby si študent/herec osvojil princíp stavu javiskovej prítomnosti – stavu absolútneho napojenia sa na partnera a situáciu, princíp reálnej ľudskej komunikácie.
Prečítať si viac
herecká technika

Druhá runda

Fakty! Fakty! Fakty! Neviem, čím to je, ale vezmem scenár, začnem čítať a hneď si predstavujem. Predstavujem si, čo by som v tých situáciách robila, čo by som cítila, ako by som asi reagovala. Nemôžem sa tomu ubrániť. Deje sa mi to stále. Strhne ma akýsi prúd predstavivosti a fantázie. Hneď  vidím. Hneď viem.
Prečítať si viac
herecká technika

Odkiaľ tečú slzičky

Na Gettysburg College v USA som v roku 2020 strávil dva mesiace ako asistent Profesora Kauffmana, ktorý vyštudoval Masku a Klauniádu u Philippe Gaulier v New Yorku a vo Francúzku. Na Theatre Arts Department of Gettysburg College učí herectvo, režíruje a vedie katedru. Na hodinách herectva s prvým ročníkom, som bol svedkom niekoľkých zaujímavých cvičení. […]
Prečítať si viac
herecké cvičenie

Kde začína hudba?

,,Veľmi ma baví vytvárať hudbu zo zvukov. Je to zázračný proces, keď sa z hluku, ktorému dám určitý kód, stáva hudba. Takto si nahrávam zaujímavé zvuky zo života, ktoré sa snažím spojiť a premeniť na hudbu. Je to taký môj hudobný denníček." Dážď, dvere, kanvica Amor Fati – počas skúšania inscenácie Amor fati v Prešovskom národnom […]
Prečítať si viac
denník