Odkiaľ tečú slzičky

28. januára 2021

Na Gettysburg College v USA som v roku 2020 strávil dva mesiace ako asistent Profesora Kauffmana, ktorý vyštudoval Masku a Klauniádu u Philippe Gaulier v New Yorku a vo Francúzku. Na Theatre Arts Department of Gettysburg College učí herectvo, režíruje a vedie katedru. Na hodinách herectva s prvým ročníkom, som bol svedkom niekoľkých zaujímavých cvičení.

Profesor Kauffman hovorí: „Ideme si vyskúšať herecké cvičenie. Jeden zo študentov vyjde z pravého portálu a je veľmi veselý. Druhý študent v tej istej chvíli vyjde z ľavého portálu a je veľmi smutný. Obaja vchádzajú na javisko. Pozerajú na seba. Sadnú si vedľa seba na lavičku. Vymenia si nálady. Z veselého sa stáva smutný a naopak. Keď sa to udeje, postavia sa a odchádzajú z priestoru preč. Koniec cvičenia.”

Brajerčík si myslí: „Kde sú motivácie? Kde sú okolnosti? Čo je to za situáciu? Čo znamená byť “veľmi veselý”? Čo znamená byť “veľmi smutný”? Takto sa má pracovať s prvákmi? Kde sú všetky základy?”

Nie. Nebolo potrebné nič. Overte si to so svojimi študentami. Overte si to so svojimi kolegami. Pravda je tá, že pred mojimi očami vzniklo niekoľko zaujímavých javiskových situácií. Nebolo potrebné nič vysvetľovať. Nebolo potrebné nič prežívať. Bolo potrebné iba zažívať prítomnú situáciu.

Brajerčík si myslí: „To je dosť dobrý začiatok. Keď si uvedomím, že najdôležitejšou úlohou herca je zažívať na javisku prítomnú situáciu...“

Vyššie spomínané cvičenie bolo iba jedno z mnohých, kde technická práca “zvonka” bola omnoho efektívnejším nástrojom, ako práca “zvnútra”. Aj napriek tomu sa nejaký “vnútorný obsah” často dostavil sám. U študentov, z ktorých mnohí stáli na javisku tretíkrát v živote.


Peter Brajerčík

Peter Brajerčík je profesionálny herec, autor a herecký pedagóg. Vyštudoval herectvo na VŠMU. V minulosti bol členom súboru v Mestskom divadle Žilina a v Slovenskom národnom divadle. Momentálne pôsobí ako herec v slobodnom povolaní. Toho času účinkuje v predstaveniach Slovenského národného divadla, Prešovského národného divadla, Divadla Aréna a ďalších. V súčasnosti sa vo veľkej miere venuje aj výskumu v oblasti teoretickej a praktickej divadelnej tvorby. Počas štúdia na VŠMU absolvoval stáž na divadelnej škole PWST v Krakove a počas doktorandského štúdia na Gettysburg College v USA, kde pôsobil ako pedagóg a asistent. V rámci svojej dizertačnej práce skúma hereckú tvorbu a porovnáva viaceré metodické postupy výučby herectva na vysokých školách. V praxi sa výskumu divadelného umenia venoval aj v podobe vytvorenia monodrámy, na ktorej sa podieľal autorsky spoločne s Júliou Rázusovou. S monodrámou Moral Insanity sa zúčastnil na viacerých medzinárodných festivaloch v Česku a Poľsku. Inscenácia získala viaceré významné slovenské ocenenia.