Ako darovať 2% z dane?

Zamestnanci
Fyzické osoby
Firmy

Daňové priznanie za mňa podáva zamestnávateľ
Ak ste zamestnancom, Daňové priznanie za rok 2022 za Vás pravdepodobne podáva Váš zamestnávateľ. Požiadať by ste o to mali do 15. 2. 2023. Na poukázanie 2 % z dane budete potrebovať Vášmu zamestnávateľovi doložiť iba údaje Slzy Janka Borodáča.

 • Názov: Slzy Janka Borodáča, o.z.
 • Sídlo: Jesenského 37, 080 01 Prešov
 • Právna forma: Občianske združenie
 • IČO: 53196856

Darovanie % z dane aj po podaní Daňového priznania – až do 30. 4. 2023

Rozhodnutie o darovaní 2 % z dane môžete urobiť, aj keď Váš zamestnávateľ už daňové priznanie za Vás podal. Požiadajte zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane. Následne vyplňte toto Vyhlásenie o poukázaní 2 %. Obe tlačivá doručte do 30. 4. 2023 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Ak darujete 3 %, nezabudnite priložiť aj Potvrdenie o dobrovoľníckej práci.

Daňové priznanie si podávam sám
Ak si ako zamestnanec podávate Daňové priznanie za rok 2022 sami, budete naše údaje dopĺňať priamo do tlačiva FO typ A. 

Daňové priznanie typu A 

Potvrdenie o zaplatení dane

Ak ste v roku 2022 pracovali ako dobrovoľník pre akúkoľvek jednu alebo viac organizácií spolu minimálne 40 hodín, môžete nám z Vašej dane darovať až 3 %. Potrebujete na to Potvrdenie o dobrovoľníckej práci, ktoré vám vydá organizácia pre ktorú ste pracovali.

Daňové priznanie mi robí účtovník
Ak Vám Daňové priznanie za rok 2022 robí účtovník, stačí ak mu dodáte údaje Nadácie Cvernovka.

 • Názov: Slzy Janka Borodáča, o.z.
 • Sídlo: Jesenského 37, 080 01 Prešov
 • Právna forma: Občianske združenie
 • IČO: 53196856

Daňové priznanie si podávam sám
Ak si podávate Daňové priznanie za rok 2022 sami, vypĺňate tlačivo FO typ A alebo FO typ B. 2 % z dane poukážete vyplnením údajov Slzy Janka Borodáča  priamo v tlačive Daňového priznania.

Daňové priznanie typu A 

Daňové priznanie typ B

Ak ste v roku 2022 pracovali ako dobrovoľník pre akúkoľvek jednu alebo viac organizácií spolu minimálne 40 hodín, môžete nám z Vašej dane darovať až 3 %.  Potrebujete na to Potvrdenie o dobrovoľníckej práci, ktoré vám vydá organizácia pre ktorú ste pracovali.

Ako firma môžete darovať 1 % alebo 2 % z Vašej dane, podľa nasledujúcich kritérií:

 • Ak právnická osoba (firma) v roku 2022 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2023 NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel, môžete poukázať iba 1,0 % z dane.
 • Ak právnická osoba (firma) v roku 2022 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2023 DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel, môžete poukázať až 2 % z dane.
 • Na darovanie Vám stačia údaje Slzy Janka Borodáča, ktoré vyplníte v tlačive Daňové priznanie PO.

 

Názov: Slzy Janka Borodáča, o.z.

Sídlo: Jesenského 37, 080 01 Prešov

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 53196856

Tlačivo Daňové priznanie PO