Prešovské nezávislé zoskupenie Slzy Janka Borodáča pozýva na prvý ročník divadelného showcase – 424 km, ktorý je prehliadkou ich tvorby, doplnený o odborné diskusie, debaty s tvorcami, konferencie, ale aj večerný program v podobe koncertov či speed datingu.

Názov 424 km – vzdialenosť medzi Prešovom a Bratislavou odkazuje na dôležitosť decentralizácie umeleckej tvorby v krajine. Podujatie ponúka možnosť zúčastniť sa troch divadelných predstavení, siedmych diskusií, koncertov a speed datingu.

Program:

17.6.2024

18.6.2024

19.6.2024

20.6.2024 - 21.6.2024