So Slzami sme počas júna 2023 pripravili viacero workshopov. Jedným z nich je workshop: Dialógy textu a fyzického konania pod lektorským vedením divadelnej režisérky Júlie Rázusovej.

Účastníci si na workshope budú môcť prakticky vyskúšať postupy hľadania fyzického konania v texte a jeho funkčnú analýzu. Rovnako nahliadneme do spôsobu prípravy našej inscenácie Kramerová vs. Kramer cez jej jednotlivé inscenačné vrstvy. Ukážeme si spôsoby hľadania osobných zdrojov a fyzického materiálu pre konanie v jednotlivých situáciách.

Workshop je určený študentom/ študentkám vysokých umeleckých škôl so zameraním na divadlo, študentom/ študentkám konzervatórii a profesionálnym hercom a herečkám, ktorí už na divadelnej scéne aktívne pôsobia. Kapacita workshopu je 10 ľudí.

Súčasťou workshopu je aj návšteva predstavenia našej inscenácie Kramerová vs. Kramer, ktorú odohráme deň pred workshopom (5.6.2023 o 18:30) na Malej scéne Divadla Jonáša Záborského.

 Na workshop sa je možné prihlásiť do 31. mája 2023. Ďalšie organizačné pokyny vám budú doručené e-mailom po odoslaní registračného formuláru.

Inscenované čítanie textu ukrajinskej autorky Eleny Astasjevovej Slovník emócií v čase vojny. Dramatička text napísala v marci 2022 v Chersone. Scénické čítanie textu sme pripravili v spolupráci s ukrajinskými umelkyňami, momentálne žijúcimi v Prešove - s Elenou a Alinou Kravchcenko a Natáliou Zaykovskaya. Slovenskú časť režijne pripravila Júlia Rázusová, účinkuje Veronika Husovská. Vtupné na podujatie je dobrovoľné a bude venované ukrajinským umelkyniam.