Inscenované čítanie textu ukrajinskej autorky Eleny Astasjevovej Slovník emócií v čase vojny. Dramatička text napísala v marci 2022 v Chersone. Scénické čítanie textu sme pripravili v spolupráci s ukrajinskými umelkyňami, momentálne žijúcimi v Prešove - s Elenou a Alinou Kravchcenko a Natáliou Zaykovskaya. Slovenskú časť režijne pripravila Júlia Rázusová, účinkuje Veronika Husovská. Vtupné na podujatie je dobrovoľné a bude venované ukrajinským umelkyniam.