DETAIL PODUJATIA

Workshop - Herecká metóda Daria Foa

Lektor: Júlia Rázusová
DÁTUM
14.12.2020
ČAS
09:00
13:00

Workshop je zameraný na fyzický prístup k monológu. Vylučuje monologická forma javiskové konanie? Dokážeme text interpretovať tak, aby sme jeho obsah v konaní neilustrovali? Cieľom nášho výskumu je dialóg slova a konania, hľadanie fyzickej akcie v textovej predlohe, kreovanie priestorovo - pohybového konceptu pri interpretácii. Workshop je určený predovšetkým študentom a absolventom umeleckých odborov (herectvo, réžia, scénografia, bábkoherectvo, teória umenia, výtvarné umenie, hudba, a pod.)

Maximálny počet účastníkov je 5.
Účasť na workshope je bezplatná. 
Počas workshopu budú dodržané všetky aktuálne hygienické opatrenia.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť zaslaním e-mailu na info@slzy.sk. Po protvrdení prihlásenia dostanú záujemcovia textový materiál a detailné informácie k priebehu workshopu.