DETAIL PODUJATIA

Kramerová vs. Kramer

Lektor:
DÁTUM
29.05.2022
ČAS
16:00

Inscenácia Prešovského národného divadla Kramerová vs. Kramer je inšpirovaná románom
Averyho Cormana, známeho najmä svojou hollywoodskou filmovou adaptáciou. To, čo sa v 70. rokoch zdalo netradičné a spoločensky šokujúce, je dnes bežná, každodenná skutočnosť - neúplná či patchworková rodina, kríza nukleárnej rodiny či vysoká rozvodovosť. Inscenácia
vznikla z potreby mapovať zmeny v chápaní a podobe dnešnej rodiny či partnerstva oproti
tzv. tradičným a podporovať snahu o redefinovanie rodiny vzhľadom na súčasnosť.