DETAIL PODUJATIA

Workshop - Vzťah ako komunikácia

Lektor: Peter Brajerčík
DÁTUM
15.12.2020
ČAS
09:00
15:00

Workshop je zameraný na herecké cvičenia Sanforda Meisnera. Dvaja ľudia. Prázdny priestor. Improvizácia. Partner. Komunikácia. Prítomný okamih. Cieľom cvičení je komunikácia ako vzťah. Aj skúseným hercom sa po mnohých reprízach stáva, že hrajú automaticky. Žiadne tápanie v hlave zahltenej myšlienkami. Impulz za impulzom, sekundu za sekundou, čerpanie iba z jedného zdroja - od partnera. Workshop je určený predovšetkým študentom a absolventom umeleckých odborov (herectvo, réžia, scénografia, bábkoherectvo, teória umenia, výtvarné umenie, hudba, a pod.) 

Maximálny počet účastníkov je 5.
Účasť na workshope je bezplatná. 
Počas workshopu budú dodržané všetky aktuálne hygienické opatrenia.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť zaslaním e-mailu na info@slzy.sk. Po protvrdení prihlásenia dostanú záujemcovia textový materiál a detailné informácie k priebehu workshopu.