424 KM: Konferencia nezávislého divadla

Keďže sú pre nás stretnutia s komunitou veľmi dôležitým a podnetným faktorom pre fungovanie na nezávislej divadelnej scéne, rozhodli sme sa v rámci Showcase 424 km zorganizovať konferenciu zástupcov slovenských nezávislých divadiel.

Jej cieľom je zdieľať si praktické skúsenosti v rámci prevádzky nezávislého divadla, jeho manažmentu a získavania finančných zdrojov a otvoriť debatu o spolupráci zriaďovanej a nezriaďovanej scény. Témou debaty budú aj vzdelávacie aktivity, medzinárodné mobility, či dramaturgia a umelecké smerovanie divadiel. Konferenciu povedie divadelná kritička a šéfredaktorka časopisu kød - Diana Pavlačková.

Okrem toho sme pre účastníkov konferencie pripravili prednášku spojenú s debatou na tému sieťovania kultúrnych organizácií, ktorú bude viesť Adriana Světliková, riaditeľka servisnej organizácie Nová síť, ktorá v Česku aktívne vytvára možnosti spolupráce medzi regiónmi, posilňuje komunikáciu medzi jednotlivými aktérmi kultúrnej scény a verejnou správou a usiluje sa o decentralizáciu umenia v krajine.

Účastníci / účastníčky konferencie:

Divadlo DPM - Lenka Libjaková
Divadlo NUDE - Lýdia Ondrušová
Divadlo SKRAT - Ľubomír Burgr
Divadlo Stoka - Peter Tilajčík
Divadlo Kontra - Peter Čižmár
Jedným dychom - Veronika Malgot
Odivo - Mária Danadová a Monika Kováčová
Uhol 92: Alžbeta Vrzgula
Nové Divadlo - Veronika Gabčíková
Divadlo Na Peróne - Jana Wernerová a Peter Kočiš
Slzy Janka Borodáča - Júlia Rázusová a Linda DurkáčováAktuálny program

18.06.2024
11:00
Wave - Centrum nezávislej kultúry
Nemáme žiadne aktuálne podajatia.
kompletný program