Kramerová vs. Kramer 21. storočia - Amor fati

Premiéra: 30.11.2020

Je možné prestať byť rodičom, tak ako je možné prestať byť niečím partnerom? Majú ľudia vsúčasnosti deti pretože je to pekné, obohacujúce? Považujú za nevyhnutné naplnenie partnerstva? Ak žije matka alebo otec s dieťaťom sami, tvoria ešte rodinu?

Ľudia 21. storočia nechcú svoj život obetovať len práci, veľmi si vážia rodinu i partnerské
vzťahy, no na druhej strane je pre nich ťažké udržať si ich. Problémovou sa  stáva najmä
trvácnosť a kvalita týchto vzťahov.

Inscenácia Prešovského národného divadla Kramerová vs. Kramer je inšpirovaná románom Averyho Cormana, známeho najmä svojou hollywoodskou filmovou adaptáciou. Ikonický príbeh o zlyhaní partnerského vzťahu a rodičovstve inscenátorom slúži ako platforma pre skúmanie týchto tém z pohľadu súčasnosti. To, čo sa v 70. rokoch zdalo netradičné a spoločensky šokujúce, je dnes bežná, každodenná skutočnosť - neúplná či patchworková rodina, kríza nukleárnej rodiny, vysoká rozvodovosť polyamória, a pod. Inscenácia vznikla zpotreby mapovať zmeny v chápaní a podobe dnešnej rodiny či partnerstva oproti tzv. tradičným a podporovať snahu o redefinovanie rodiny vzhľadom na súčasnosť. Kramerová vs. Kramer využíva nielen jazyk činohry, no aj premietanie krátkych sekvencií z filmových záznamov a živé streamovania záberov kamery prítomnej na javisku.

Hudba je vinscenácii tvorená kombináciou sekvencií vopred predtočených na štvorstopý kazetovýprehrávač a aleatorickou časťou - náhodnými notami, ktoré generuje Playtronica, prístroj,ktorý hudobne reaguje na dotyk hercov na javisku.

Vznik inscenácie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.


Autor predlohy: Avery Corman
Réžia a adaptácia: Júlia Rázusová
Dramaturgia a úprava: Marek Turošík
Scéna a kostýmy: Diana Strauszová
Hudba: Martin Husovský
Videoart: Juraj Mydla
Svetelný dizajn: Lukáš Katuščák
Produkcia: Linda Durkáčová

Účinkujú:

Zdenka Kvasková
Tomáš Mischura
Martin Husovský