Premiéra: 7.9.2022

Pop Animal

Dĺžka predstavenia:  75 minút

Pop animal je divadelnou štúdiou o hraniciach medzi človekom a zvieraťom. Na základe najznámejšieho psychologického experimentu 20. storočia skúma situačný tlak, ktorý pôsobí na človeka pod vplyvom autority, moci či systému. Môže ktokoľvek z nás vykonať akýkoľvek čin, aj ten najpríšernejší, ak sa ocitne v zlej situácii? Začneme svoju situáciu zneužívať, ak na to máme príležitosť?

  Jedným z východísk inscenácie je takzvaný stanfordský väzenský experiment z roku 1971, ktorý možno zjednodušene charakterizovať slovami „ako sa z dobrých ľudí stávajú zlí“; experiment spustil množstvo kontroverzných reakcií a jeho výsledky boli viackrát spochybnené a napadnuté. V experimente sa profesor psychológie Philip Zimbardo rozhodol preskúmať tlak pôsobenia situácií, v ktorých sa prejavuje vplyv získanej moci či podriadenosti na obyčajných, psychicky zdravých ľudí, so skupinou dobrovoľníkov, 24 vysokoškolských študentov. Hod mincou rozhodol, kto zo zúčastnených bude dozorca a kto väzeň. Cieľom bolo pri stupňovaní tlaku na väzňov zistiť, ako umelo vytvorené situácie vplývajú na obe skupiny sledovaných. Experiment sa musel po šiestich dňoch zastaviť vzhľadom na nekontrolovateľný nástup násilia, ponižovania a týrania, ktoré sa prejavili u dovtedy psychicky zdravých jedincov.

Výsledky výskumu ovplyvnili interpretáciu ľudského správania v historických momentoch. Súčasná psychológia sa opiera o závery Philipa Zimbarda, autora experimentu, pri objasňovaní správania dozorcov v nacistických koncentračných táboroch či páchateľov vojnových krutostí. V súčasnosti sa relevancia výsledkov experimentu napáda a objavuje sa otázka akejsi pop-psychológie, ktorá podprahovo určuje modely správania človeka. Nakoľko spomínaný experiment pomenúva banalitu zla a kde, naopak, odhaľuje banalitu hrdinstva?


Inscenačný tím

Libreto: Júlia Rázusová a kol.
Dramaturgia: Dáša Čiripová
Réžia: Júlia Rázusová
Scéna: Diana Strauszová
Kostýmy: Lena Luga
Hudba: Martin Husovský, Lucia Chuťková, Michal Paľko, Martin Rázus ml., Stroon,
Zvuková spolupráca: Martin Husovský
Svetelný dizajn: Lukáš Katuščák
Produkcia: Linda Durkáčová

Účinkujú

Karin Adzimová
Filip Jekkel
Tomáš Mischura

V rámci hudobného konceptu inscenácie vznikli covery populárnych skladieb zo zverejnených zoznamov hudby, ktorá sa používala na týranie väzňov v Guantáname. Autormi coverov sú súčasní slovenskí hudobní skladatelia.

 

 


Ohlasy

Divadelné zoskupenie Slzy Janka Borodáča uviedlo premiéru hry Pop Animal
Divadelné zoskupenie Slzy Janka Borodáča má za sebou svoju prvú premiéru. Ide o projekt, v ktorom sa stretli divadelní tvorcovia, sčasti pôvodne pôsobiaci v prešovskom národnom divadle, avšak ich puto je postavené aj na skúmaní progresívnych hereckých techník, od čoho sa odvíja aj ich snaha o hľadanie alternatívnych tém a spôsobov ich spracovania. Ako prvá „slza Janka Borodáča“ vznikla autorská hra Pop animal, ktorá je divadelnou štúdiou o hraniciach medzi človekom a zvieraťom.
...viac
Hana Rodová
 - 
Rádio Devín
29.09.2022
Väzenský experiment bol neetický a neľudský. Dodnes však ľudí inšpiruje
"Nebudeme na teba plytvať guľkami, znásilníme ťa, to pre teba bude horšie," znie v novej inscenácii Pop animal. Ide o voľnú štúdiu na ľudské zlo. Inscenácia dáva jasne najavo, akým smerom sa v budúcnosti chcú Slzy Janka Borodáča uberať. Cestou tlmočenia silných spoločenských tém a divadelných experimentov. Viac o inscenácii a experimente, z ktorého výchádza si môžete prečítať v recenzii, ktorú pre SME napísala Soňa Jánošová.
...viac
Soňa Jánošová
 - 
SME
09.02.2023
Čo rozhoduje o tom, či je z človeka tyran alebo hrdina?
Inscenácia Pop Animal ukazuje, čo chce nezávislé divadelné zoskupenie Slzy Janka Borodáča prinášať divákom: dôležité témy a systematickú prácu s hereckými technikami, ktoré vybočujú z bežného rámca. Viac o divadelnom zoskupení Slzy Janka Borodáča a ich inscenácii Pop Animal si môžete prečítať v reportáži Jany Močkovej pre Denník N.
...viac
Jana Močková
 - 
Denník N
14.02.2023
všetky ohlasy

Aktuálny program

Nemáme žiadne aktuálne podajatia.
kompletný program