Premiéra: 20.5.2022

SLOVNÍK EMÓCIÍ V ČASE VOJNY

Dĺžka predstavenia:  45 minút

Inscenované čítanie textu ukrajinskej autorky Eleny Astasjevovej Slovník emócií v čase vojny. Dramatička text napísala v marci 2022 v Chersone. Scénické čítanie textu sme pripravili v spolupráci s ukrajinskými umelkyňami, momentálne žijúcimi v Prešove - s Elenou a Alinou Kravchcenko a Natáliou Zaykovskaya. Slovenskú časť režijne pripravila Júlia Rázusová, účinkuje Veronika Husovská. Vtupné na podujatie je dobrovoľné a bude venované ukrajinským umelkyniam.


Inscenačný tím

Text: Jelena Astasjevová
Preklad textu: Romana Maliti
Réžia: Júlia Rázusová a Elena Kravchcenko
Zvuková spolupráca:
Martin Husovský
Svetelný dizajn: Lukáš Katuščák
Produkcia: Linda Durkáčová

Účinkujú

Alina Kravchcenko
Natália Zaykovskaya
Veronika Husovská


Aktuálny program

Nemáme žiadne aktuálne podajatia.
kompletný program