Petra Čornáková

Petra Čornáková je divadelníčka a hudobníčka na voľnej nohe. Študovala na Barking and Dahenham College odbor Performing Arts, bakalárske štúdium úspešne absolvovala na Goldsmiths University v Londýne odbor Drama and Theatre Studies, a magisterský titul získala v Pohybovom herectve na University of Kent v Cantenbury. V zahraničí spolupracovala na rôznych divadelno-hudobných projektoch. V súčasnosti pôsobí na Slovensku, je líderkou kapely Petra Bači Band, spolupracuje s divadlom Kontra a s divadlom Viola.

Alba Emoting II/II - Majster emócií svojho tela

Pokračovanie blogu, v ktorom sa Petra Čornáková venuje hereckej technike - Alba Emoting. Po úvodnom oboznámení s technikou sa autorka v texte posúva k samotnému opisu tréningu.
PREČÍTAŤ SI VIAC

Alba Emoting I/II - Na začiatku boli rozpory

Herecká technika Alba Emoting predstavuje základné typy emócií a na každú z týchto prototypov ponúka návod, ako ju vygenerovať. Pri tejto technike, vytvorenej práve pre hercov, sa telo a práca s ním pokladajú za rozhodujúce prvky na spustenie zodpovedajúcich emočných sietí. Viac o tejto technike si môžete prečítať v prvom blogu Petry Čornákovej.
PREČÍTAŤ SI VIAC
arrow-right