Herecké techniky

Alba Emoting II/II - Majster emócií svojho tela

Pokračovanie blogu, v ktorom sa Petra Čornáková venuje hereckej technike - Alba Emoting. Po úvodnom oboznámení s technikou sa autorka v texte posúva k samotnému opisu tréningu.
PREČÍTAŤ SI VIAC

Herecká technika PEM - Plač nie je znakom smútku

Blog sa venuje hereckej technike PEM. Metódu v rozhovore s Júliou Rázusovou opisuje Sarah Victoria - riaditeľka Medzinárodného centra PEM, herečka a hlavná inštruktorka metódy PEM.
PREČÍTAŤ SI VIAC

Alba Emoting I/II - Na začiatku boli rozpory

Herecká technika Alba Emoting predstavuje základné typy emócií a na každú z týchto prototypov ponúka návod, ako ju vygenerovať. Pri tejto technike, vytvorenej práve pre hercov, sa telo a práca s ním pokladajú za rozhodujúce prvky na spustenie zodpovedajúcich emočných sietí. Viac o tejto technike si môžete prečítať v prvom blogu Petry Čornákovej.
PREČÍTAŤ SI VIAC

Herecká Technika PEM

Hereckú techniku PEM detailne vypracoval nemecký režisér a dramatik Stephan Perdekamp, ktorý v začiatkoch režisérskej práce postrehol, že na rozdiel od hudobníkov alebo tanečníkov, herci nemajú techniky ktorými by sa sústredene pripravovali pred predstavením. O hereckej technike v blogu píše Tania Kukova, ktorá je zároveň jej lektorkou.
PREČÍTAŤ SI VIAC

Word Repetition Game - Opakovacia hra Sanforda Meisnera

Cvičenie je mnohokrát nudné a dlhé, avšak Meisner pripomína, že aj klavirista cvičí dlho a nudne. Keby sme sa pozerali, ako klavirista cvičí stupnice, zdalo by sa nám to rovnako nudné a dlhé. Toto cvičenie je veľmi podstatné na to, aby si študent/herec osvojil princíp stavu javiskovej prítomnosti – stavu absolútneho napojenia sa na partnera a situáciu, princíp reálnej ľudskej komunikácie.
PREČÍTAŤ SI VIAC

Druhá runda

Fakty! Fakty! Fakty! Neviem, čím to je, ale vezmem scenár, začnem čítať a hneď si predstavujem. Predstavujem si, čo by som v tých situáciách robila, čo by som cítila, ako by som asi reagovala. Nemôžem sa tomu ubrániť. Deje sa mi to stále. Strhne ma akýsi prúd predstavivosti a fantázie. Hneď  vidím. Hneď viem.
PREČÍTAŤ SI VIAC

Je to úplne stupídne!

„Ale prečo mám po nej opakovať vetu?“ „Lebo ju znova povedala.“ „Povedala to už desaťkrát!“ „Povedala to rovnako?“
PREČÍTAŤ SI VIAC

E-m-ó-c-i-a

Trvá to vraj 20 rokov, kým si nájdeš svoju techniku. Niečo, čo funguje. Okej, ešte máš čas, ale nie zas tak veľa. Emóciááá! Esper! „Veľa ľudí si myslí, že emócie sú základným kameňom dobrého herectva.“ A dovolí si upresniť svojho učiteľa Sandyho: “Acting is doing – really doing – truthfully under imaginary circumstances.”Doing! Not feeling! But doing!
PREČÍTAŤ SI VIAC

Od konania k Foovi

Veľakrát sme v divadle svedkami buď nezmyselne dôsledného napodobňovania a kopírovania reality, alebo pozorovania všeobecných typov bláznov, hlupákov, naiviek, manipulátorov... Takto vytvorené charaktery sú nositeľmi deja, no čo nové, hlbšie a nepoznané o našom živote nám vypovedia? Nie je našim poslaním ukazovať divákovi nepoznanú stránku veci?
PREČÍTAŤ SI VIAC
arrow-right