Nezávislé divadelné zoskupenie

Sme otvorené nezávislé zoskupenie divadelných tvorcov na Slovensku, ktoré vzniklo počas spolupráce v Prešovskom národnom divadle. V roku 2021 sa divadelné aktivity kmeňovej režisérky Júlie Rázusovej a divadelnej manažérky Lindy Durkáčovej presunuli pod Slzy Janka Borodáča.

O Slzách

Slzy Janka Borodáča vytvárajú priestor pre divadelnú tvorbu v Prešove, v snahe pritiahnuť umelcov tvoriť aj na Východnom Slovensku diela zaraditeľné v medzinárodnom kontexte. Okrem divadelnej tvorby sa venujeme skúmaniu progresívnych hereckých techník, vzniku umeleckej reality a jej princípov prostredníctvom zdieľania skúseností a výskumov formou blogov.

Janko Borodáč?

Slovenský režisér a herec Janko Borodáč sa narodil v Prešove. Bol zakladateľom profesionálneho divadla na Slovensku a nastavil divadelnú konvenciu, ktorá sa opiera o psychologický realizmus. Jedným zo symbolov dokonalého herectva je vyronená hercová slza na javisku, no my však hľadáme ďalšie možnosti ako javiskovo plakať.

Naša tvorba

repertoár