Základy hereckých cvičení podporujúcich prepájanie mozgových hemisfér u herca. Jednoduché hravé cvičenia oslobodzujúce herca v konaní v priestore. Úvodný set tvorivých postupov vychádzajúci z metodiky Rudolfa Labana pre hercov. Workshop je určený predovšetkým študentom a absolventom umeleckých odborov (herectvo, réžia, scénografia, bábkoherectvo, teória umenia, výtvarné umenie, hudba, a pod.) 

Maximálny počet účastníkov je 5.
Účasť je bezplatná. 
Počas workshopu budú dodržané všetky aktuálne hygienické opatrenia.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť zaslaním e-mailu na info@slzy.sk. Po protvrdení prihlásenia dostanú záujemcovia textový materiál a detailné informácie k priebehu workshopu.

Workshop je zameraný na herecké cvičenia Sanforda Meisnera. Dvaja ľudia. Prázdny priestor. Improvizácia. Partner. Komunikácia. Prítomný okamih. Cieľom cvičení je komunikácia ako vzťah. Aj skúseným hercom sa po mnohých reprízach stáva, že hrajú automaticky. Žiadne tápanie v hlave zahltenej myšlienkami. Impulz za impulzom, sekundu za sekundou, čerpanie iba z jedného zdroja - od partnera. Workshop je určený predovšetkým študentom a absolventom umeleckých odborov (herectvo, réžia, scénografia, bábkoherectvo, teória umenia, výtvarné umenie, hudba, a pod.) 

Maximálny počet účastníkov je 5.
Účasť na workshope je bezplatná. 
Počas workshopu budú dodržané všetky aktuálne hygienické opatrenia.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť zaslaním e-mailu na info@slzy.sk. Po protvrdení prihlásenia dostanú záujemcovia textový materiál a detailné informácie k priebehu workshopu.

Workshop je zameraný na fyzický prístup k monológu. Vylučuje monologická forma javiskové konanie? Dokážeme text interpretovať tak, aby sme jeho obsah v konaní neilustrovali? Cieľom nášho výskumu je dialóg slova a konania, hľadanie fyzickej akcie v textovej predlohe, kreovanie priestorovo - pohybového konceptu pri interpretácii. Workshop je určený predovšetkým študentom a absolventom umeleckých odborov (herectvo, réžia, scénografia, bábkoherectvo, teória umenia, výtvarné umenie, hudba, a pod.)

Maximálny počet účastníkov je 5.
Účasť na workshope je bezplatná. 
Počas workshopu budú dodržané všetky aktuálne hygienické opatrenia.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť zaslaním e-mailu na info@slzy.sk. Po protvrdení prihlásenia dostanú záujemcovia textový materiál a detailné informácie k priebehu workshopu.