Vo februári sme v Prešove pripravili okrem workshopu hereckej metódy PEM aj workshop zameraný na rozvíjanie reakčnej dispozície herca / performera prostredníctvom vybraných cvičení. 
Lektorom workshopu bude Tomáš Mischura.

Tomáš Mischura: Akcia neexistuje. Či už vyznávame teóriu veľkého tresku alebo vôľu božiu - od toho či onoho momentu môžeme všetko, čo sa deje, považovať za reakciu. Súčasné herecké techniky sa prikláňajú k tomu, že to podstatné sa deje mimo herca a nie v jeho vnútri. Nerob nič, pokiaľ ťa k tomu nedonúti ten druhý - hovorí napríklad Sanford Meisner.

Perdekamp emotional method je zameraná na prácu s hercovým telom a emóciami, predovšetkým na tvorbu charakteru cez vlastnú fyzikalitu. Metóda využíva fakt, že k spusteniu emócií vedú fyziologické a neurologické cesty. Efektívne herecké cvičenia odstraňujú bloky, otvárajú telo a vytvárajú priepustnosť emóciam. Svoje dramatické stavy si herec nepredstavuje, ale dostáva sa priamo k telu a spoznáva opakujúce sa procesy v ňom. Spúšťače týchto emócií sú veľmi presne uložené v tele, a ak ich poznáte, môžete kreovať akúkoľvek inú emóciu. 

PEM tím aktívne koučuje aj hercov účinkujúcich v medzinárodných produkciách ako Netflix a HBO. Viedol taktiež workshopy na Royal Central School of Speech and Drama, Guildhall School of Music and Drama, Southhampton Solent University and the Actors Center in London

Základy hereckých cvičení podporujúcich prepájanie mozgových hemisfér u herca. Jednoduché hravé cvičenia oslobodzujúce herca v konaní v priestore. Úvodný set tvorivých postupov vychádzajúci z metodiky Rudolfa Labana pre hercov. Workshop je určený predovšetkým študentom a absolventom umeleckých odborov (herectvo, réžia, scénografia, bábkoherectvo, teória umenia, výtvarné umenie, hudba, a pod.) 

Maximálny počet účastníkov je 5.
Účasť je bezplatná. 
Počas workshopu budú dodržané všetky aktuálne hygienické opatrenia.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť zaslaním e-mailu na info@slzy.sk. Po protvrdení prihlásenia dostanú záujemcovia textový materiál a detailné informácie k priebehu workshopu.

Workshop je zameraný na herecké cvičenia Sanforda Meisnera. Dvaja ľudia. Prázdny priestor. Improvizácia. Partner. Komunikácia. Prítomný okamih. Cieľom cvičení je komunikácia ako vzťah. Aj skúseným hercom sa po mnohých reprízach stáva, že hrajú automaticky. Žiadne tápanie v hlave zahltenej myšlienkami. Impulz za impulzom, sekundu za sekundou, čerpanie iba z jedného zdroja - od partnera. Workshop je určený predovšetkým študentom a absolventom umeleckých odborov (herectvo, réžia, scénografia, bábkoherectvo, teória umenia, výtvarné umenie, hudba, a pod.) 

Maximálny počet účastníkov je 5.
Účasť na workshope je bezplatná. 
Počas workshopu budú dodržané všetky aktuálne hygienické opatrenia.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť zaslaním e-mailu na info@slzy.sk. Po protvrdení prihlásenia dostanú záujemcovia textový materiál a detailné informácie k priebehu workshopu.

Workshop je zameraný na fyzický prístup k monológu. Vylučuje monologická forma javiskové konanie? Dokážeme text interpretovať tak, aby sme jeho obsah v konaní neilustrovali? Cieľom nášho výskumu je dialóg slova a konania, hľadanie fyzickej akcie v textovej predlohe, kreovanie priestorovo - pohybového konceptu pri interpretácii. Workshop je určený predovšetkým študentom a absolventom umeleckých odborov (herectvo, réžia, scénografia, bábkoherectvo, teória umenia, výtvarné umenie, hudba, a pod.)

Maximálny počet účastníkov je 5.
Účasť na workshope je bezplatná. 
Počas workshopu budú dodržané všetky aktuálne hygienické opatrenia.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť zaslaním e-mailu na info@slzy.sk. Po protvrdení prihlásenia dostanú záujemcovia textový materiál a detailné informácie k priebehu workshopu.