Peter Brajerčík

Peter Brajerčík je profesionálny herec, autor a herecký pedagóg. Vyštudoval herectvo na VŠMU. V minulosti bol členom súboru v Mestskom divadle Žilina a v Slovenskom národnom divadle. Momentálne pôsobí ako herec v slobodnom povolaní. Toho času účinkuje v predstaveniach Slovenského národného divadla, Prešovského národného divadla, Divadla Aréna a ďalších. V súčasnosti sa vo veľkej miere venuje aj výskumu v oblasti teoretickej a praktickej divadelnej tvorby. Počas štúdia na VŠMU absolvoval stáž na divadelnej škole PWST v Krakove a počas doktorandského štúdia na Gettysburg College v USA, kde pôsobil ako pedagóg a asistent. V rámci svojej dizertačnej práce skúma hereckú tvorbu a porovnáva viaceré metodické postupy výučby herectva na vysokých školách. V praxi sa výskumu divadelného umenia venoval aj v podobe vytvorenia monodrámy, na ktorej sa podieľal autorsky spoločne s Júliou Rázusovou. S monodrámou Moral Insanity sa zúčastnil na viacerých medzinárodných festivaloch v Česku a Poľsku. Inscenácia získala viaceré významné slovenské ocenenia.
Word Repetition Game – Opakovacia hra Sanforda Meisnera

Word Repetition Game – Opakovacia hra Sanforda Meisnera

Cvičenie je mnohokrát nudné a dlhé, avšak Meisner pripomína, že aj klavirista cvičí dlho a nudne. Keby sme sa pozerali, ako klavirista cvičí stupnice, zdalo by sa nám to rovnako nudné a dlhé. Toto cvičenie je veľmi podstatné na to, aby si študent/herec osvojil princíp stavu javiskovej prítomnosti – stavu absolútneho napojenia sa na partnera a situáciu, princíp reálnej ľudskej komunikácie.

Prečítať si viac →